XLT02

  • Brand: SongHau
  • Product Code: XLT02
  • Availability: In Stock
  • 390,000VNĐ

  • Ex Tax: 390,000VNĐ


Thành phần (Trong 1 kg sản phẩm)
Bacilus Subtilis (min) ............................................108 cfu/kg

Bacillus Lichenformis (min) ..................................108 cfu/kg

Protease (min) ................................................2.500 UI/kg

Amylase (min) ............................................... 2.500 UI/kg

Enzyme cellulose (min) ..................................... 2.500 UI/kg

Chất mang (dextrose) vừa đủ....................................... 1 kg

Công dụng:

-Xử lý tảo, cắt nhớt bạt

- Xử lý cặn ao nuôi

- Xử lý hữu cơ đáy ao

- Rửa nhớt bám bạt sau nuôi

Liều dùng và hướng dẫn sử dụng:

- Khi bạn bị đóng nhớt: Trộn 500 gr Sản phẩm với 20 lít nước nuôi và đạt đều cho 1.000 – 1.300 m3 ao bạt..

- Rửa bật sau khi nuôi: Trộn 250 gr Sản phẩm với 500 lít nước nuôi dùng ngâm phân bạt dính nhớt trong 3-4h sau đó rửa sạch bạt

- Cắt tảo và xử lý cặn trong nước: Trộn 250 gr Sản phẩm với 10 lít nước và tạt đều cho 1.000 – 1.300 m3 nước ao, mỗi ngày một lần và chỉ ngừng lại khi hết tảo trên bề mặt

- Sử dụng 10 ngày/lần và chỉ ngừng lại trước khi thu hoạch tôm 4 ngày.

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good

Related Products